Pengenalan

  • Amalan untuk wujudkan tempat kerja lebih produktif.
  • Mempastikan mesin dan alat kelengkapan menjadi bersih, berfungsi dan cekap tanpa masalah.
  • Membina budaya kerja yang positif dan dinamik.

Objektif

  • Mewujudkan penjimatan ruang.
  • Meningkatkan kepantasan projek kerja.

Misi

MISI AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)

" MERINTIS KECEMERLANGAN BUDAYA KERJA YANG
PRODUKTIF MELALUI PERSEKITARAN YANG KONDUSIF "

Prinsip

SEIRI , SEITON, SEISO, SEIKETSU & SHITSUKE

HRMIS MDPT

Sistem pengurusan sumber manusia

e-SPEK

memasukkan data pembayaran jalan/projek/dan lain-lain yang berkaitan (mengikut yang dikhaskan kepada jabatan). Sistem ini dihubungkan terus ke Pejabat Kewangan Negeri Perak secara online untuk proses kelulusan

e-PBT

Sistem pentadbir bagi menguruskan sistem e-PBT

Webmail

Capaian e-mail untuk staff MDPT

Latar Belakang MDPT

Latar Belakang Perak Tengah

Perak Tengah terbentuk melalui perubahan pentadbiran kerajaan tempatan. Majlis Daerah Perak Tengah telah ditubuhkan pada 1 Disember, 1979 iaitu setelah diluluskan penubuhannya oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam perjumpaan Bil.936 bertarikh 20 November, 1979.

Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my