Pengenalan

  • Amalan untuk wujudkan tempat kerja lebih produktif.
  • Mempastikan mesin dan alat kelengkapan menjadi bersih, berfungsi dan cekap tanpa masalah.
  • Membina budaya kerja yang positif dan dinamik.

Objektif

  • Mewujudkan penjimatan ruang.
  • Meningkatkan kepantasan projek kerja.

Misi

MISI AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)

" MERINTIS KECEMERLANGAN BUDAYA KERJA YANG
PRODUKTIF MELALUI PERSEKITARAN YANG KONDUSIF "

Prinsip

SEIRI , SEITON, SEISO, SEIKETSU & SHITSUKE

HRMIS MDPT

Sistem pengurusan sumber manusia

e-SPEK

memasukkan data pembayaran jalan/projek/dan lain-lain yang berkaitan (mengikut yang dikhaskan kepada jabatan). Sistem ini dihubungkan terus ke Pejabat Kewangan Negeri Perak secara online untuk proses kelulusan

e-PBT

Sistem pentadbir bagi menguruskan sistem e-PBT

Webmail

Capaian e-mail untuk staff MDPT

Latar Belakang MDPT

Latar Belakang Perak Tengah

Perak Tengah terbentuk melalui perubahan pentadbiran kerajaan tempatan. Majlis Daerah Perak Tengah telah ditubuhkan pada 1 Disember, 1979 iaitu setelah diluluskan penubuhannya oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam perjumpaan Bil.936 bertarikh 20 November, 1979.

Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my