BIL NAMA AGENSI
1. Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Perak Tengah
Kompleks Pentadbiran Daerah, Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.
No. Telefon (P): 05-3712141
No. Telefon (F): 05-3712470
2. Jabatan Kerja Raya Daerah Perak Tengah
Bandar Seri Iskandar, 32600 Bota, Perak.
No. Telefon (P): 05-3712093
No. Telefon (F): 05-3712092
3. Lembaga Air Perak
Lembaga Air Perak Tengah, 32800 Parit, Perak.
No. Telefon (P): 05-3771277
No. Telefon (F): 05-3773266
4. Tenaga Nasional Berhad (TNB)
TNB Distribution Sdn Bhd, Jalan Pejabat Pos, 32800 Parit, Perak.
No. Telefon (P): 05-3771020
No. Telefon (F): 05-3771439

Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my