Undang-Undang Kecil

Berikut merupakan senarai Undang-Undang Kecil yang digunapakai dalam pengeluaran lesen Majlis Daerah Perak Tengah.

Bil

 Undang-Undang Kecil

1.

 PK.UUK.13 Pelesenan Tred Perniagaan & Perindustrian

 (Majlis Daerah Perak Tengah Pindaan 1991)

2.

Pk.UUK.20 Undang-Undang Kecil Kebersihan Awam

(Majlis Daerah Perak Tengah 1985)

3.

PK.UUK.22 Undang-Undang Kecil Iklan

(Majlis Daerah Perak Tengah 1987)

4.

PK.UUK.37 Undang-Undang Kecil

(Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit Dan Bangunan 1983)

5.

PK.UUK.38 Undang-Undang Kecil

(Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan M.D.P.T Kerajaan Tempatan 1983)

6.

PK.UUK.39 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan

(Majlis Daerah Perak Tengah 1983)

7.

PK.UUK.40 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut

(Majlis Daerah Perak Tengah 1983)

8.

PK.UUK.41 Undang-Undang Kecil Penjaja

(Majlis Daerah Perak Tengah 1983)


Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my