Pelesenan

 

Bil

Jenis Borang

Syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan

1.

Permohonan Lesen
Komposit

 1. Salinan Memorandum dan Article Persatuan bagi Syarikat dan
  Borang 49 mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 965 ATAU Borang
  A/B/D Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956 yang disahkan.


 2. Salinan Surat Perjanjian atau lain-lain dokumen berkaitan
 penyewaan tanah dan bangunan.

 3. Salinan geran tanah atau Lesen Menduduki Sementara (T.O.L)


 4. Salinan Sah Sijil Kelayakan Menduduki bangunan bagi bangunan
 baru

 5. 1 salinan permit bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa
  Tempatan(jika bangunan sementara)


 6. 1 salinan contoh visual iklan/rekabentuk berwarna iklan (bagi
 billboard/papan iklan langit yang disahkan oleh Jurutera
 Awam/Struktur)


 7. Salinan cukai taksiran terakhir yang telah dijelaskan


 8. 1 salinan kad pengenalan


 9. 3 salinan pelan lokasi perniagaan (mengikut jenis perniagaan)


10. 3 salinan pelan lantai setiap jenis perniagaan


11. 2 keping gambar berwarna berukuran pasport

2.

Permohonan Lesen
Komposit Penjaja

 1. Salinan dokumen-dokumen berikut hendaklah dikepilkan:

 • 1 salinan kad pengenalan
 • 2 keping gambar berukuran passport
 • 1 salinan hak milik kenderaan yang digunakan (perlu disahkan)
 • 1 salinan surat tamat perkhidmatan
 • 1 salinan lakaran iklan
 • 1 salinan surat tawaran gerai

2. Pemohon yang memohon Lesen Perniagaan Pasar Malam/Harian dikehendaki mendapatkan tandatangan dan cop atau surat pengesahan daripada pihak penganjur.
3. Permohonan Lesen Gerai Tepi Jalan hendaklah mengemukakan:

 • Pelan Lakar
 • Pelan Tapak Gerai
 • 1 salinan Geran Tanah sekiranya tanah milik sendiri
 • Surat kebenaran dari tuan punya tanah
 • atau pemunya bangunan/Lesen Menduduki Sementara

3.

Permohonan
Memasang Sepanduk

 Setiap permohonan mesti memenuhi syarat-syarat berikut :-

 • Borang hendaklah diisi dengan lengkap dalam 2 salinan. Kain rentang / sepanduk tidak perlu dibawa semasa permohonan.
 • Disertakan pelan kasar yang menunjukkan tapak kain rentang / sepanduk dipasang.
 • Disertakan Tajuk Visual bagi sepanduk /kain rentang tersebut.
 • Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah diberi keutamaan untuk semua iklan samada dengan sendirinya atau bersama-sama dengan bahasa lain.
 •  Perkataan Bahasa Malaysia hendaklah lebih besar dari bahasa-bahasa lain.
 • Pemasangan sepanduk / kain rentang selain dari tempat yang dibenarkan oleh Majlis perlu mendapat kebenaran pemilik tapak /bangunan.
 • Kelulusan hanya diberi untuk tempoh 3 bulan bagi kain rentang dan 2 bulan bagi sepanduk. Pembaharuan tempoh perlu dipohon jika pemohon ingin melanjutkan tempoh pemasangan.
 • Semua sepanduk / kain rentang mestilah diturunkan oleh pemohon selepas tempoh kelulusan tamat. Jika tidak, tindakan undang-undang akan diambil terhadap pemohon.
 • Majlis tidak akan bertanggungjawab atas pemasangan atau kehilangan sepanduk /kain rentang di Kerangka atau di kawasan Majlis.
 • Sebarang risiko kecederaan atau sebagainya semasa pemasangan sepanduk /kain rentang di Kerangka Majlis akan ditanggung oleh pemohon sendiri.
 • Kadar bayaran :-

 a. Sepanduk - RM15.00 setiap unit bagi tempoh 2 bulan.
  b. Kain Rentang - RM20.00 setiap unit bagi tempoh 3 bulan.

 

Sewaan

 

Bil

Jenis Borang

Keterangan

1.

Permohonan Sewa Dewan, Peralatan

 1. Senarai kemudahan yang disediakan untuk disewa :-

 • Sewaan Kenderaan
 • Lori
 • Bas
 • Kenderaan Penumpang
 • Sewaan Peralatan
 • Khemah
 • Kerusi Banquet
 • Kerusi Plastik
 • Sofa
 • Meja 4’x6’
 • P.A. System
 • Kemudahan Sukan
 • Padang
 • Gelanggang Badminton
 • Gelanggang Bola Sepak

 2. Bayaran Sewa Dewan :-

 • Sukan – RM4.00 (Pengesahan tarikh dan bayaran hendaklah dibuat 3 hari sebelum penggunaan pertama bulan tersebut. Bayaran adalah untuk jangkamasa sebulan)
 • Perkahwinan – Melayu : RM230.00, Lain-lain : RM380.00
 • Pameran – RM500.00 (Permohonan hendaklah selewat-lewatnya sebulan dari tarikh penggunaan)

 3. Syarat-syarat lain bagi sewa dewan :-

 • Kegunaan sukan adalah 3 hari sebelum penggunaan pertama setiap bulan.
 • Kegunaan lain selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh penggunaan.
 • Sebarang kerosakan / kehilangan ke atas kemudahan-kemudahan yang disediakan semasa penggunaan adalah di bawah tanggungjawab penyewa.
 • Pihak Majlis berhak menolak/membatalkan sewaan sekiranya dewan tersebut diperlukan untuk kegunaan Majlis-Majlis Kerajaan.

2.

Permohonan
Sewaan Bangunan/Premis

 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima.
 • Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut :
 • Salinan kad pengenalan.
 • Gambar terbaru berukuran pasport. (dilekatkan pada borang permohonan)
 • Sijil Kursus Pengendali Makanan. (untuk permohonan premis makanan dan minuman sahaja)
 • Memorandum dan Perkara Persatuan Bagi Syarikat (Memorandum and Articles of Association), Borang 24 (Return of Shares) dan Borang 49 (Return Giving Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Change of Particulars) mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 1956.

ATAU
Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Pendaftaran Perniagaan 1956.

 • Sila sertakan dua (2) salinan penyata bank terkini.
 • Sila sertakan sijil / surat pemeriksaan doktor termasuk suntikan TY2. (untuk semua pengendali makanan / kedai gunting rambut / salon sahaja)

3.

Permohonan Sewa
Rumah Rehat Cempakasari,
Parit

 Kadar Sewa :-

 • Bili Suite (VIP) – RM120.00
 • Bilik Standard – RM100.00
 • Bilik Mesyuarat – RM230.00

 

Halaman: 1  2  3  4  


Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my