MENU

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

1. BERAPA LAMAKAH MDPT MENGAMBIL MASA UNTUK MENGELUARKAN BAYARAN?

  • Sekiranya tuntutan bayaran lengkap dan teratur, pembayaran akan disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh tuntutan lengkap diterima oleh Jabatan Perbendaharaan.

 

2. BAGAIMANA STATUS BAYARAN DIMAKLUMKAN?

  • Makluman pembayaran akan dihantar melalui e-mel oleh eBanker kepada penerima bayaran.