MENU

UNIT PUSAT SETEMPAT

1. APAKAH URUSAN YANG DITERIMA DAN DIPROSES OLEH KAUNTER UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)?

Urusan yang diterima dan diproses oleh Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC) adalah seperti berikut :

1. Pelan Infrastruktur - Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan dan Perparitan.

2. Skim Perumahan/ Komersial/ Industri.

3. Institut / Rumah Ibadat / Pusat Perubatan.

4. Bangunan Individu - Rumah Kediaman, Rumah Kedai / Kedai Pejabat.

5. Binaan Menara dan Struktur Telekomunikasi

6. Bangunan Sementara.

7. Pindaan kepada Pelan Lulus/ Bangunan Sedia Ada (Semua kategori bangunan).

8. Permohonan pengeluaran Sijil Layak Menduduki (SLM).

9. Menerima pembayaran yuran proses Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Bangunan.