MENU

UNIT UNDANG-UNDANG

 

1. ADAKAH KADAR KOMPAUN BOLEH DIRAYU ATAU DIKURANGKAN?

  • Tidak semua kompaun boleh dikurangkan dan tertakluk kepada Garis Panduan Kompaun yang telah dikeluarkan dan juga berdasarkan kepada rayuan serta fakta kes Orang Kena Kompaun (OKK).

2. DI MANAKAH BAYARAN KOMPAUN BOLEH DIBUAT?

  • Bayaran kompaun boleh dibuat di kaunter bayaran MDPT.

3. BAGAIMANAKAH CARA BAYARAN KOMPAUN BOLEH DIBUAT?

  • Bayaran Kompaun boleh dibuat secara tunai, wang pos,kiriman wang atau bank deraf. Bayaran juga boleh dibuat melalui online banking.