MENU

2) LESEN PAPAN IKLAN KORMESIAL

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :

a)

1 salinan ASAL Sijil pendaftaran syarikat (SSM) atau

b)

1 salinan memorandum dan tata urusa n syarikat (Memorandum and Articles of Association) yang mengandungi borang 9, 24 dan 49 jika syarikat Sdn Bhd

c)

1 salinan bayaran Cukai Taksiran MBI terkini yang telah dijelaskan

d)

Lakaran `visual` papan iklan yang akan dipamerkan

e)

Bayaran proses RM20.00 dikenakan setelah borang permohonan lengkap

v

3) LESEN BILLBOARD

a)

Permohonan dikemukakan di Pusat Setempat (OSC) di lobi MBI dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

  • 1 salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan borang D & B
  • 1 salinan Memorandum atau urusan syarikat, (Memorandum and Articles of Association
  • 1 salinan surat perjanjian penyewaan atau dokumen yang berkaitan dengan penyewaan bangunan dan tanah
  • 1 salinan geran tanah (sekiranya tanah persendirian) atau
  • Lesen menduduki sementara (TOL) perlu mendapat pengesahan dari Pesuruhjaya Sumpah atau
  • Surat Pengesahan dari JKR (sekiranya melibatkan rezab JKR)
  • 1 salinan cadangan visual paparan
  • Lesen Pemaju dan lesen iklan dari KPKT untuk permohonan billboard perumahan sahaja.

b)

Permohonan perlu mendapat kelulusan dalam Mesyuarat OSC yang diadak an setiap 2 kali sebulan

v

4) LESEN KOMPOSIT

PEMOHON PERLU MENGISI BORANG KOMPOSIT MENGIKUT BILANGAN AKTIVITI
YANG TERDAPAT DALAM PERNIAGAAN TERSEBUT DENGAN
MENGEMUKAKAN DOKUMEN DIBAWAH :

a)

Salinan ASAL Sijil pendaftaran syarikat (SSM) atau

b)

Salinan memorandum dan tata urusan syarikat (Memorandum and Articles of Association) yang mengandungi borang 9, 24 dan 49 jika syarikat Sdn Bhd

c)

Salinan surat perjanjian penyewaan atau dokumen berkaitan dengan penyewaan bangunan atau tanah atau

d)

Salinan geran tanah jika bangunan milik sendiri

f)

Salinan pelan lantai premis perniagaan berskala

g)

Salinan pelan lokasi juga berskala

h)

Salinan bayaran Cukai Taksiran MBI terkini yang telah dijelaskan

i)

Salinan kad pengenalan pemohon

j)

Gambar pemohon

k)`

Bayaran proses RM20.00 dikenakan setelah borang permohonan lengkap