MENU

ANDA INGIN MEMOHON LESEN?

1) LESEN PERNIAGAAN MAKANAN ATAU BUKAN MAKANAN

SILA DATANG KE BAHAGIAN PELESENAN TINGKAT 2 BANGUNAN
MAJLIS BANDARAYA IPOH DENGAN MENGISI BORANG YANG BERKAITAN
SERTA MEMBAWA DOKUMEN-DOKUMEN BERIKUT:

a)

1 salinan ASAL Sijil pendaftaran syarikat (SSM) atau

b)

1 salinan memorandum dan tata urusan syarikat (Memorandum and Articles of Association) yang mengandungi borang 9, 24 dan 49 jika syarikat Sdn Bhd

c)

1 salinan surat perjanjian penyewaan atau dokumen berkaitan dengan penyewaan bangunan atau tanah atau

d)

1 salinan geran tanah jika bangunan milik sendiri

f)

1 Salinan pelan lantai premis perniagaan berskala

g)

1 salinan pelan lokasi juga berskala

h)

1 salinan bayaran Cukai Taksiran MBI terkini yang telah dijelaskan

i)

1 salinan kad pengenalan pemohon

j)

1 keping gambar pemohon

k)

Bayaran proses RM20.00 dikenakan setelah borang permohonan lengkap