MENU

 

PERINGATAN PENTING KEPADA PELESEN

1)

Lesen akan dihantar melalui pos pada atau sebelum 15 Januari setiap tahun dan jika tiada menerima lesen dalam tempoh tersebut, sila datang ke bahagian Pelesenan tingkat 2 Bangunan Majlis Bandaraya Ipoh untk mendapatkan salinan lesen. Bagi pelesen baru lesen akan dihantar dalam tempoh 7 atau 14 hari setelah permohonan diluluskan

2)

Lesen hendaklah dijelaskan selepas 2 minggu dari tarikh lesen diterima atau dikeluarkan dan selewat-lewatnya pada 31 March setiap tahun bagi mngelakkan dikenakan tindakan kompaun.

3)

Pembayaran lesen boleh dibuat dengan cara berikut:

  • Kaunter Bayaran MBI di Grentown atau di pejabat lama MBI Jalan Bandar atau mana-mana kaunter bergerak MBI sahaja
  • Bayaran melalui pos dengan mengemukakan cek/bank deraf/ wang pos dengan mencatat maklumat berikut di belakang cek/bank deraf iaitu:
    • Nama Pelesen/Syarikat
    • No telefon
    • No Akaun lesen

4)

Sekiranya perniagaan ditutup, sila maklumkan dengan serta merta ke bahagian Pelesenan samada melalui surat atau dengan datang sendiri dengan mengisi borang berkaitan

5)

Perniagaan yang didapati beroperasi tanpa mendapat lesen yang sah dari MBI, tindakan kompaun sebanyak RM100.00 atau RM200,00 akan dikenakan tan[a sebarang notis.

6)`

Mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi No 05-2083656/2083356/2083357 atau 2083358 dalam waktu pejabat sahaja