MENU

 

BIL UNDANG - UNDANG YANG DITERIMA PAKAI
1 Perundangan Kecil Di Bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 :
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran
 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau
 • Kaedah-kaedah Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib)
 • Undang-undang Kecil Iklan
 • Undang-undang Kecil Taman
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya
 • Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut
 • Undang-undang Kecil Penjaja
 • Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan
 • Akta 171, Undang-undang Kecil Mengkompoun Kesalahan
 • Peraturan Tetap dan Perintah Majlis
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah
2 Perundangan kecil di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) :
 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 • Akta 133- Undang-undang Kecil Mengkompoun Kesalahan
3 Perundangan kecil di bawah Ordinan Lalulintas Jalan 1958:
 • Perintah (Tempat Letak Kereta).
4 Undang-undang kecil MDPT ( kompaun kesalahan )
 • Akta Jalan,Parit dan Bangunan 1983
5 Undang-undang kecil MDPT ( kompaun kesalahan )
 • Akta Kerajaan Tempatan 1983
6 Undang-undang kecil MDPT
 • Pengendali Makanan 1983
7 Undang-undang kecil MDPT
 • Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut 1983
8 Undang-undang kecil Penjaja MDPT 1983
9 Undang-undang kecil MDPT
 • Perlesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian pindaan 1990
10 Undang-undang kecil MDPT
 • Kebersihan Awam 1985
11 Undang-undang kecil MDPT
 • Iklan, Kain Rentang dan Papan Tanda 1986
12 Undang-undang kecil Pilihanraya 1990