MENU

Kerja Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal MDPT, di Chopin Kanan

Penyebut harga yang berminat boleh membeli secara tunai di Jabatan Kesihatan Awam, Perkhidmatan Perbandaran dan Pelesenan mulai15 Oktober 2018 mengikut waktu biasa pejabat. Dokumen tidak akan dijual atau dikeluarkan selepas tempoh yang tersebut di atas.

Sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat serta ditulis Nama Projek dan No. Sebutharga di sudut atas sebelah kanan sampul tersebut. Ianya hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Kaunter Bayaran, Kompleks Pentadbiran MDPT, 32610 Seri Iskandar sebelum atau pada 22 Oktober 2018 jam 12.00 tengah hari.

Maklumat Lanjut Sila Klik Disini