MENU

 Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/ konsesi yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, Persatuan Kontraktor dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta yang masih layak memasuki tawaran pada masa ini dengan mempunyai pengalaman, keupayaan kewangan, peralatan dan jentera yang mencukupi bagi melaksanakan kerja.

Maklumat Lanjut klik disini