MENU

Tawaran adalah dipelawa kepada Syarikat di Negeri Perak yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di bawah Kepala dan Sub- kepala 220801 (Kawalan Keselamatan) yang masih sah dan berkuatkuasa.

maklumat lanjut klik disini