MENU

26 Otk 2018 Pelaksanaan Program Perkomposan Sisa sempena Program Pembangunan Inisiatif  Kejiranan Hijau peringkat Majlis Daerah Perak Tengah. Program ini berjaya dilaksanakan bersama Ahli Majlis dan Kakitangan Majlis Daerah Perak Tengah.