MENU

SENARAI KATEGORI PREMIS PERNIAGAAN DAN WAKTU OPERASI PREMIS PERNIAGAAN DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERKUATKUASA 23 MAC 2020 SEHINGGA 31 MAC 2020

BAGAIMANAPUN HOSPITAL SWASTA DAN KLIKNIK SWASTA SERTA FARMASI ADALAH DIKECUALIKAN DARIPADA ARAHAN HAD WAKTU OPERASI INI

waktu operasi premis perniagaan