MENU

PEMAKLUMAN PENGECUALIAN 20% DARIPADA KADAR ASAL SEWAAN PREMIS MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH BAGI BULAN APRIL HINGGA JUN 2020.