MENU

Kadar bagi sewaan iklan Skrin LED Majlis Daerah Seperti Berikut:

Waktu Operasi : 6.00 Pagi – 12.00 Malam

Bilangan Paparan : Min 180 Kali Sehari

                              Min 4500 Kali Sebulan

Durasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan

12 Bulan

15 Saat

RM

330.00

RM

960.00

RM

1,860.00

RM

3,300.00

20 Saat

RM

420.00

RM

1,140.00

RM 2,3100.00

RM

4,200.00

25 Saat

RM

510.00

RM

1,410.00

RM

2,850.00

RM

5,100.00

30 Saat

RM

600.00

RM

1,680.00

RM

3,420.00

RM

6,000.00

 

Durasi  1 hari
15 Saat RM 15.00
20 Saat RM 18.00
25 Saat RM 21.00
30 Saat RM 24.00