MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

JABATAN PERBENDAHARAAN
Memastikan bil dibayar dengan segera tidak lewat daripada 10 hari bekerja dengan syarat semua dokumen sokongan adalah lengkap
JABATAN KESIHATAN AWAM DAN PERKHIDMATAN PERBANDARAAN
Kelulusan Lesen tidak berisiko (Serta merta)
Kelulusan Lesen yang tidak memerlukan Jawatankuasa - 14 hari
Kelulusan Lesen yang memerlukan Jawatankuasa - 30 hari
Pungutan Sisa Pepejal dilaksanakan 3 kali seminggu bagi kawasan perumahan manakala Pasar Awam dan Pusat Bandar setiap hari.
Kerja-kerja pemotongan rumput dan pembersihan longkang dilaksanakan sebulan sekali
JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
Bil Cukai Taksiran dikeluarkan sebelum 15 Januari (1/2 tahun pertama) dan 15 Julai (1/2 tahun kedua)
Bil Sewaan dikeluarkan pada 5 haribulan setiap bulan.
UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN HAL EHWAL KOMUNITI
Memberikan maklumbalas aduan awam dalam tempoh 3 hari bekerja.
Penyelesaian aduan dalam tempoh 15 hari bekerja.
UNIT PUSAT SETEMPAT
Memproses dan membuat keputusan permohonan.
  • Pelan kebenaran merancang - 57 hari
  • Pelan Serentak                     -137 hari
  • Pelan bangunan                   - 37 hari
  • Pelan kejuruteraan              - 57 hari
UNIT PENGUATKUASAAN
Semua kes rayuan kompuan dipertimbangkan dalam tempoh 3hari.