MENU

Berikut adalah objektif - objektif Majlis Daerah Perak Tengah ditubuhkan :

  • Merancang dan melaksanakan projek pembangunan untuk penghuni-penghuni di kawasan majlis.

  • Memberi dan menyediakan perkhidmatan majlis kepada semua pembayar cukai.

  • Memberi kesejahteraan dan keselesaan kepada masyarakat disegi sosial-ekonomi dan persekitaran.

  • Menguatkuasakan undang-undang kecil majlis bagi kesejahteraan masyarakat.