MENU
Yang Dipertua
Nama    : Encik Ayub Shadan Bin Abdul Rani AMP, PPT
Jawatan : Yang Di Pertua
e-Mail   : ydp@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712096/2081/2095
Setiausaha
Nama    : Encik Nor Akmal Bin Yang Ghazali, AMP.
Jawatan : Setiausaha (N48)
e-Mail   : akmal@mdpt.gov. my
No. Tel  : 05-3712088/2014 samb 102
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Nama    : Mohd Hazwan Bin Ahmad Damanhuri
Jawatan : Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia
e-Mail   : hazwan@mdpt.gov.my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 103
No. Faks: 05-3712089

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Nama    : Encik Mohd Azmi bin Zainuddin Zainal Abidin
Jawatan : Ketua Jabatan Penilaian & Penngurusan Harta
e-Mail   : azmi@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 113
No. Faks: 05-3712089