MENU
Jabatan Kejuruteraan
Nama    : Encik Ahmad Tajuaripin bin Othman
Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan
e-Mail   : ahto@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 112
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Perbendaharaan  
Nama    : Nor Alia Binti Muzamuddin
Jawatan : Ketua Jabatan Perbendaharaan
e-Mail   : alia@mdpt.gov.my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 109
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Kesihatan Awam & Perkhidmatan Perbandaran  
Nama    : Encik Iskandar Alif bin Pahrurazi
Jawatan : Ketua Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran
e-Mail   : iskandar@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 106
No. Faks: 05-3712089
  Jabatan Perancangan Pembangunan  
Nama    : Puan Mazura binti Ahmad Tajuddin
Jawatan : Ketua Jabatan Perancang Pembangunan
e-Mail   : mazura@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 114
No. Faks: 05-3712089