MENU
Yang Dipertua
Nama    : Tuan Muhamad Ghopran Bin Yeop Hamzah
Jawatan : Yang Di Pertua
e-Mail   : ydp@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712096/2081/2095
Setiausaha
Nama    : En Nor Akmal Bin Yang Ghazali
Jawatan : Setiausaha (N48)
e-Mail   : akmal@mdpt.gov. my
No. Tel  : 05-3712088/2014 samb 102
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia
Nama    : En. Azrul Nizam Bin Md Radzi P.P.T
Jawatan : Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia
e-Mail   : azrulnizam@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 103
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Nama    : Encik Mohd Azmi bin Zainuddin Zainal Abidin
Jawatan : Ketua Jabatan Penilaian & Penngurusan Harta
e-Mail   : azmi@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 113
No. Faks: 05-3712089