MENU

JABATAN PERANCANG
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Aidil Azham Bin Ishak Pembantu Tadbir N17 53712088 aidil@mdpt.gov.my
JABATAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Wan Nora Hasida Bt Ngah Pembantu Tadbir N17 53712088 nora@mdpt.gov.my
JABATAN PERBENDAHARAAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Faridah Binti Kassim Pembantu Tadbir N22 KUP 53712088 faridah@mdpt.gov.my
Zadiana Fadila Binti Shaffii Pembantu Tadbir N17 53712088 zadiana@mdpt.gov.my
Azlinda bt Ahmad Adwar Pembantu Tadbir N17 053712088 053712089 azlinda@mdpt.gov.my
Nor Alia Binti Muzamuddin Pegawai Tadbir (Kewangan) N41 053712088 053712089 alia@mdpt.gov.my
Erni Elina Binti Mohamad Eksan Penolong Akauntan W32 KUP 053712088 053712089 eeme@mdpt.gov.my
Ras Mardiana binti Samsudin Pembantu Operasi N11 053712088 053712089 ras@mdpt.gov.my
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pn. Rossitah Bt Halim Pembantu Tadbir N22 053712088 053712089 rossitah@mdpt.gov.my
UNIT KORPORAT
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Muhamad Rizauddin Bin Muhamad Lias Pembantu Operasi N11 53712088 rizal@mdpt.gov.my