MENU

PORTAL OSC

OSC Online mencakupi proses dan prosedur berkoordinat bagi tujuan pengemukaan pelan cadangan pemajuan secara elektronik (eSubmission) dan ulasan dari agensi teknikal secara online (eProcessing).

Sistem HRMIS

"Human Resource Management Information System” atau Projek Sistem Maklumat Sumber Manusia dimana aplikasi Sistem Teknologi Maklumat bagi Pengurusan Sumber Manusia.

Sistem e-PBT

Sistem e-PBT secara online ini merupakan satu projek yang dimajukan oleh Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan kepada PBT-PBT di Malaysia.

Webmail

Mel elektronik bagi kegunaan staf Majlis Daerah Perak Tengah