MENU

Penerangan Aplikasi Intranet - Majlis Daerah Perak Tengah

SEMAKAN BIL SEWAAN

ePBT

Untuk menyemak bil sewaan terkini dengan menggunakan nombor akaun individu

SEMAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN  

ePBT

Untuk menyemak bil cukai taksiran yang telah dikeluarkan dengan menggunakan nombor akaun individu.

SEMAKAN BIL LESEN

ePBT

Untuk menyemak bil lesen dengan menggunakan nombor akaun pelesen.

SEMAKAN e-ADUAN

ePBT

Sebagai laman interaktif untuk pengguna membuat sebarang aduan yang berkaitan kepada pihak Majlis Daerah Perak Tengah

SEMAKAN PEMBAYARAN PEMBEKAL

ePBT

Untuk membolehkan pembekal membuat semakan status bayaran dengan menggunakan kod pembekal.

SEMAKAN OSC

OSC

Untuk menyemak status permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kuanter OSC.