Berikut adalah fungsi - fungsi Majlis Daerah Perak Tengah :

  • Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja
  • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur
  • Mengawalselia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar
  • Menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar
  • Mengindahkan kawasan dengan landskap yang menarik

Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my