MENU

  

MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

Majlis Daerah Perak Tengah Komited Untuk Memberikan PerkhidmatanTerbaik Dan Berkualiti Serta Mesra Kepada Para Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

 1. Memastikan bayaran bil dilaksanakan tidak lewa tdaripada 10 hari bekerja dengan syarat semua dokumen sokongan adalah lengkap.
 2. Kelulusan lesen tidak berisiko dilaksanakan serta merta.
 3. Kelulusan lesen yang memerlukan kelulusan Jawatankuasa dilaksanakan dalam 14 hari.
 4. Kelulusan lesen yang memerlukan pengesahan Jawatankuasa dilaksanakan dalam 14 hari.
 5. Pungutan sisa pepejal dilaksanakan 3 minggu sekali.
 6. Kerja-kerja pemotongan rumput dan pembersihan longkang dilaksanakan sebulan sekali.
 7. Bil Cukai Taksiran dikeluarkan sebelum 15 Januari (1/2 tahun pertama) dan 15 Julai (1/2 tahun kedua).
 8. Bil Sewaan dikeluarkan setiap 5 hari bulan setiap bulan.
 9. Memberikan maklumbalas aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.
 10. Memproses dan membuat keputusan permohonan:
  • Pelan kebenaran merancang   -  57 hari
  • Pelan Serentak                        -  137 hari
  • Pelan Bangunan                      -  37 hari
  • Pelan Kejuruteraan                  -  57 hari