You are here

Head of Department Directory

Jabatan Kejuruteraan
Nama    :
Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan
e-Mail   :
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 112
No. Faks: 05-3712089
 
Jabatan Perbendaharaan  
Nama    : Nor Alia Binti Muzamuddin
Jawatan : Ketua Jabatan Perbendaharaan
e-Mail   : alia@mdpt.gov.my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 109
No. Faks: 05-3712089
Jabatan Kesihatan Awam & Perkhidmatan Perbandaran  
Nama    : Cik Nikmatun Yusro Binti Yang Razali
Jawatan : Ketua Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran
e-Mail   : nikmatun@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 106
No. Faks: 05-3712089
  Jabatan Perancangan Pembangunan  
Nama    : Encik Mohamad Kamarul Izham Bin Samsudin
Jawatan : Ketua Jabatan Perancang Pembangunan
e-Mail   : kamarul@mdpt.gov. my
No. Tel. : 05-3712088/2014 samb 114
No. Faks: 05-3712089