MENU

Penerangan Aplikasi Intranet - Majlis Daerah Perak Tengah

SEMAKAN BIL SEWAAN

Untuk menyemak bil sewaan terkini dengan menggunakan nombor akaun individu

SEMAKAN BIL CUKAI TAKSIRAN  

Untuk menyemak bil cukai taksiran yang telah dikeluarkan dengan menggunakan nombor akaun individu.

SEMAKAN BIL LESEN

Untuk menyemak bil lesen dengan menggunakan nombor akaun pelesen.

SEMAKAN e-ADUAN

Sebagai laman interaktif untuk pengguna membuat sebarang aduan yang berkaitan kepada pihak Majlis Daerah Perak Tengah

SEMAKAN PEMBAYARAN PEMBEKAL

Untuk membolehkan pembekal membuat semakan status bayaran dengan menggunakan kod pembekal.

SEMAKAN OSC

Untuk menyemak status permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kuanter OSC.