MENU

MDPTPay salah satu laman sesawang dibangunkan oleh pihak Majlis Daerah Perak Tengah bagi memudahkan orang awam untuk menyemak dan mencetak bil secara atas talian (online) seperti Cukai Taksiran, Sewaan, dan Pelesenan. Orang awam boleh melayari laman sesawang http://www.ebilling.mdpt.gov.my/digitalPBT atau membuat imbasan kode QR.

mdptpay