MENU

ADUAN

1. APAKAH SALURAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT ADUAN?

Saluran aduan yang boleh digunakan adalah seperti berikut :

1. Telefon (05-3712014)
2. Datang Sendiri
3. Surat
4. MySMS. Caranya Taip [MDPT ADUAN aduan anda] dan hantar ke 15888
5. Laman Web MDPT (fms.mdpt.gov.my)
6. E-mail (aduan@mdpt.gov.my)
7. Faks (05-3712089)