MENU

Jadual kutipan sisa pepejal ini disediakan bagi memudahkan penduduk di sekitar kawasan kawalan Majlis Daerah Perak Tengah menyemak tarikh, hari dan waktu pungutan sisa pepejal akan di buat di kawasan tempat tinggal masing-masing. Berikut merupakan jadual kutipan sisa pepejal mengikut kawasan :-

    1. Seri Iskandar
    2. Kampong Gajah
    3. Parit