Dokumen Sokongan

Berikut merupakan syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan :-

PERMOHONAN LESEN KOMPOSIT

Bil

Dokumen Yang Diperlukan

1

Salinan Memorandum dan Article Persatuan bagi Syarikat dan Borang 49 mengikut Akta

Pendaftaran Syarikat 965 ATAU Borang A/B/D Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956

yang disahkan.

2

Salinan Surat Perjanjian atau lain-lain dokumen berkaitan penyewaan tanah dan bangunan.

3

Salinan geran tanah atau Lesen Menduduki Sementara (T.O.L)

4

Salinan Sah Sijil Kelayakan Menduduki bangunan bagi bangunan baru

5

1 salinan permit bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan

(jika bangunan sementara)

6

1 salinan contoh visual iklan/rekabentuk berwarna iklan

(bagi billboard/papan iklan langit yang disahkan oleh Jurutera Awam/Struktur)

7

Salinan cukai taksiran terakhir yang telah dijelaskan

8

1 salinan kad pengenalan

9

3 salinan pelan lokasi perniagaan (mengikut jenis perniagaan)

10

3 salinan pelan lantai setiap jenis perniagaan

11

2 keping gambar berwarna berukuran pasport

 

PERMOHONAN LESEN KOMPOSIT PENJAJA

Bil

Dokumen Yang Diperlukan

1

1 salinan kad pengenalan

2

2 keping gambar berukuran passport

3

1 salinan hak milik kenderaan yang digunakan (perlu disahkan)

4

1 salinan surat tamat perkhidmatan

5

1 salinan lakaran iklan

6

1 salinan surat tawaran gerai

Pemohon yang memohon Lesen Perniagaan Pasar Malam/Harian dikehendaki mendapatkan

tandatangan dan cop atau surat pengesahan daripada pihak penganjur.

Permohonan Lesen Gerai Tepi Jalan hendaklah mengemukakan:

7

Pelan Lakar

8

Pelan Tapak Gerai

9

1 salinan Geran Tanah sekiranya tanah milik sendiri

10

Surat kebenaran dari tuan punya tanah atau pemunya bangunan/Lesen Menduduki Sementara


Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my