BIL AKTA - AKTA YANG DITERIMA PAKAI
1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
2 Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
3 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
4 Akta Makanan 1983
5 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 197

Hubungi Kami

Majlis Daerah Perak Tengah
Kompleks MDPT,
32610 Seri Iskandar, Perak
Tel:05-3712088 /05-3712014 Faks:05-3712089
Emel : admin@mdpt.gov. my